www.trans-wit.com  

ZAPRASZAMY
7:30-15:30

> 056 678 58 90
> 056 678 58 91
> 0 602 584 528
   

WARSZTAT
7:30-17:00

> 0 660 473 854


biuro@trans-wit.com

 
SPEDYCJA TRANSPORT USŁUGI TRANS-WIT
Jan Witold Gutmański
ul. Bażantowa 1
87-162 Lubicz Górny k/Torunia
 
TELEFONY
tel./fax (0 56)  678 58 90
tel. (0 56)  678 58 91
tel. kom.  0602 584 528
RACHUNEK
Bank Zachodni WBK S.A. II/O w Toruniu
47 109 015 060 000 000 000 000 000
NIP 879-106-85-81
 
biuro@trans-wit.com
 
  
 
©  2002-2009 MALCOM
All Rights Reserved